Loading...
Home2020-03-18T06:05:50+07:00

CÁC TÀI SẢN TIÊU BIỂU TỪNG TƯ VẤN

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

Nhà thông minh

Nhà thông minh

Thiết kế thông minh

Thiết kế thông minh

Xây dựng xanh

Xây dựng xanh

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

1. TIẾP NHẬN YÊU CẦU

Tư vấn lựa chọn mục đích định giá phù hợp

Tiếp nhận thông tin tài sản và báo phí dịch vụ

2. KÝ HĐ DỊCH VỤ VÀ KHẢO SÁT

Xử lý thông tin và hoàn thiện bản nháp báo cáo

Khách hàng xem xét và phản hồi

3. BÁO CÁO CHÍNH THỨC VÀ CHỨNG THƯ

Phát hành chứng thư và báo cáo chính thức

Bản in và tập tin điện tử