Tin tức2020-03-15T06:24:26+07:00

Xây dựng xanh ở Việt Nam: Nhu cầu cấp thiết hay cơ hội phát triển?

By |March 20th, 2020|Categories: Bản tin công nghệ bất động sản, Xây dựng xanh|

Theo số liệu thống kê từ cuốn Sách trắng Solidiance [...]

Đột phá mới hứa hẹn làm thay đổi định nghĩa nhà thông minh tại thị trường Việt Nam

By |March 15th, 2020|Categories: Bản tin công nghệ bất động sản, Nhà thông minh|

Homa Việt Nam thông báo ra mắt dòng sản phẩm [...]