Loading...
Dịch vụ thẩm định2020-03-23T22:16:00+07:00

PHÂN LOẠI THẨM ĐỊNH

 • Thẩm định giá Bất động sản
 • Thẩm định giá Động sản
 • Thẩm định giá quyền tài sản (như quyền khai thác mỏ khoáng sản, quyền sở hữu trí tuệ,…)
 • Thẩm định giá dự án đầu tư
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH

 • Xác định giá trị quyền sử dụng đất để giao, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xác định giá trị tài sản để góp vốn liên doanh
 • Xác định giá trị để thế chấp, đảm bảo vay vốn Ngân hàng
 • Xác định giá trị để mua bán chuyển nhượng tài sản
 • Xác định giá trị để cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức hoạt động của Doanh nghiệp
 • Xác định giá trị để mua bán Doanh nghiệp
 • Xác định giá trị để hạch toán kế toán
 • Xác định giá trị tài sản để phục vụ các vụ án, tranh chấp tài sản.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

Luôn muốn biết được giá trị và biến động giá trị đối với tài sản đang nắm giữ là nhu cầu của hầu hết chủ sở hữu,đặc biệt khi hiện này một nhà đầu tư hầu như sở hữu cả danh mục tài sản. Điều đó càng cho thấy sự quan trọng của việc Thẩm định giá, hỗ trợ đắc lực trong quản lý, đưa ra các nhận định và kịp thời quyết định đối với tài sản đang nắm giữ để đạt được giá trị tối ưu nhất.

Đối với Doanh nghiệp, biết được giá trị thực tại của doanh nghiệp sở hữu là một yếu tố cực kì quan trọng và cần thiết cho việc đưa ra bất kì quyết định nào (Mua bán và sáp nhập, Hoạch định tài chính, cấu trúc lại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu…) USEFULvới đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp, những cá nhân dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá với các chứng chỉ quốc tế, sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ thẩm định giá và tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả nhất.

5 BƯỚC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN HỮU HÌNH

 1. Phát Hành Chứng Thư Thẩm Định Giá/ Báo Cáo Thẩm Định Giá
  Chúng tôi sẽ phát hành Chứng thư thẩm định giá hoặc Báo cáo thẩm định giá tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng/ Bên liên quan và mục đích của việc thẩm định giá. USEFUL tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ khác cho khách hàng nếu được yêu cầu thêm.
 2. Áp Dụng Phương Pháp Thẩm Định Giá Thích Hợp Để Ước Tính Giá Trị Tài Sản
  Các chuyên gia thẩm định dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng, các thông tin thị trường về tài sản cũng như các giả định đã được ghi nhận trong quá trình khảo sát để lựa chọn phương pháp thẩm định giá phù hợp.
 3. Tiến Hành Khảo Sát Tài Sản Thẩm Định Để Thu Thập Và Phân Tích Thông Tin
  USEFUL sẽ khảo sát tài sản thẩm định giúp kiểm tra hiện trạng thực tế so với các thông tin đã được cung cấp và tìm hiểu thêm thông tin khác (nếu có). Các giả định trong quá trình thẩm định cũng sẽ được cân nhắc ghi nhận trong trường hợp cần thiết.
 4. Nghiên Cứu Thông Tin Khách Hàng Cung Cấp
  Các thông tin quan trọng sẽ được cung cấp bởi khách hàng bao gồm:
  pháp lý, hóa đơn, tài chính, thuế (nếu có). Chúng tôi cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ xem xét thông tin được cung cấp và yêu cầu cung cấp thêm nếu cần thiết.
 5. Nhận & Phân tích yêu cầu thẩm định giá
  USEFUL nhận được yêu cầu thẩm định giá với thông tin ban đầu. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các thông tin đã được cung cấp để xác định rõ ràng và chi tiết về phạm vi công việc.

5 BƯỚC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

 1. Phát Hành Chứng Thư Thẩm Định Giá/ Báo Cáo Tư vấn Giá
  Chúng tôi sẽ phát hành Chứng thư thẩm định giá hoặc Báo cáo tư vấn giá tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng/ Bên liên quan và mục đích của việc thẩm định/ tư vấn giá theo hợp đồng dịch vụ đã thỏa thuận.
  USEFUL tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ khác cho khách hàng nếu được yêu cầu thêm.
 2. Phân Tích Các Dữ Liệu Đã Thu thập Và Áp Dụng Phương Pháp Thẩm Định Giá Phù Hợp
  USEFUL thực hiện phân tích chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu thị trường, từ đó cân nhắc áp dụng các phương pháp thẩm định giá thích hợp.
 3. Phân Tích Về Doanh Nghiệp
  Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát doanh nghiệp để kiểm tra các thông tin được cung cấp, phân tích các yếu tố định tính/định lượng, tìmhiểu tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thảo luận về triển vọng phát triển cho tương lai.
 4. Nghiên Cứu Thông Tin Khách Hàng Cung Cấp
  Các dữ liệu quan trọng của công ty về kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ pháp lý… sẽ được cung cấp bởi khách hàng. Chúng tôi cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ xem xét thông tin được cung cấp và yêu cầu cung cấp thêm nếu cần thiết.
 5. Nhận & Phân tích yêu cầu thẩm định giá
  Các dữ liệu quan trọng của công ty về kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ pháp lý… sẽ được cung cấp bởi khách hàng. Chúng tôi cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ xem xét thông tin được cung cấp và yêu cầu cung cấp thêm nếu cần thiết