Loading...
Dịch vụ thẩm định backup2020-03-21T14:56:56+07:00

5 BƯỚC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN HỮU HÌNH

5 BƯỚC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

 1. Phát Hành Chứng Thư Thẩm Định Giá/ Báo Cáo Tư vấn Giá
  Chúng tôi sẽ phát hành Chứng thư thẩm định giá hoặc Báo cáo tư vấn giá tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng/ Bên liên quan và mục đích của việc thẩm định/ tư vấn giá theo hợp đồng dịch vụ đã thỏa thuận.
  USEFUL tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ khác cho khách hàng nếu được yêu cầu thêm.
 2. Phân Tích Các Dữ Liệu Đã Thu thập Và Áp Dụng Phương Pháp Thẩm Định Giá Phù Hợp
  USEFUL thực hiện phân tích chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu thị trường, từ đó cân nhắc áp dụng các phương pháp thẩm định giá thích hợp.
 3. Phân Tích Về Doanh Nghiệp
  Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát doanh nghiệp để kiểm tra các thông tin được cung cấp, phân tích các yếu tố định tính/định lượng, tìmhiểu tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thảo luận về triển vọng phát triển cho tương lai.
 4. Nghiên Cứu Thông Tin Khách Hàng Cung Cấp
  Các dữ liệu quan trọng của công ty về kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ pháp lý… sẽ được cung cấp bởi khách hàng. Chúng tôi cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ xem xét thông tin được cung cấp và yêu cầu cung cấp thêm nếu cần thiết.
 5. Nhận & Phân tích yêu cầu thẩm định giá
  Các dữ liệu quan trọng của công ty về kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ pháp lý… sẽ được cung cấp bởi khách hàng. Chúng tôi cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ xem xét thông tin được cung cấp và yêu cầu cung cấp thêm nếu cần thiết