Loading...
Home 22020-03-17T06:44:12+07:00

CÁC TÀI SẢN TIÊU BIỂU TỪNG TƯ VẤN

LIÊN HỆ

Bản tin công nghệ mới trong lĩnh vực Bất động sản

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

1. TIẾP NHẬN YÊU CẦU

  • Tư vấn lựa chọn mục đích định giá phù hợp
  • Tiếp nhận thông tin tài sản và báo phí dịch vụ

2. KÝ HĐ DỊCH VỤ VÀ KHẢO SÁT

  • Xử lý thông tin và hoàn thiện bản nháp báo cáo
  • Khách hàng xem xét và phản hồi

3. BÁO CÁO CHÍNH THỨC VÀ CHỨNG THƯ

  • Phát hành chứng thư và báo cáo chính thức
  • Bản in và tập tin điện tử