Monthly Archives: March 2020

//March

Xây dựng xanh ở Việt Nam: Nhu cầu cấp thiết hay cơ hội phát triển?

2020-03-20T08:11:08+07:00Bản tin công nghệ bất động sản, Xây dựng xanh|

Theo số liệu thống kê từ cuốn Sách trắng Solidiance cho thấy, Việt [...]

 0

Đột phá mới hứa hẹn làm thay đổi định nghĩa nhà thông minh tại thị trường Việt Nam

2020-03-20T07:55:55+07:00Bản tin công nghệ bất động sản, Nhà thông minh|

Homa Việt Nam thông báo ra mắt dòng sản phẩm IoT Hub Kết [...]

 0